Header

Termografering

Termografering blir brukt til mye forskjellig: For å avdekke lekkasjer, kulderas i bygg, i medisinske sammen henger og mye mer. For oss i Os Elektro er det kontrollfunksjon i elektriske anlegg som gjelder.

Det er også en vital del av de årlige el-kontrollene for næring og landbruk, som vi også utfører.

Bedre føre var

Termografering er et viktig redskap for å avdekke feil og svakheter, samt skader i elektriske anlegg, før noe går galt. I de årlige el-kontrollene til næring og landbruk, er det derfor en egen dedikert del som går på termografering.

Stadig flere forsikringsselskap krever nettopp termografering av elektriske anlegg, siden det er en effektiv måte å oppdage farer i forkant av at feil oppstår.

Korrekt rapportering

Ved en termografering, tas det bilder med IR-kamera. Dette analyseres av oss, og det utarbeides en termograferingsrapport.

Det vi ser etter er temperaturforskjeller i forhold til strømtrekket. Så det handler ikke bare om å unngå høye temperaturer, men snarere om at temperaturen er riktig i forhold til hva som er forventet i anlegget. Dette krever ekspertise og opplæring.

Os Elektro er sertifisert for å utføre denne typen sjekk og analyse, og har nødvendig opplæring og kursing for å utarbeide korrekte termograferingsrapporter.

termografering

Termografisk bilde av et sikringsskap.