Header

Næring og industri

Os Elektro har lang erfaring med å levere elektrikertjenester til bedrift- og næringsmarkedet, enten det er installasjoner eller reparasjoner.

Vi kan prosjektere, utføre og kontrollere hele prosjekter fra A til Å, og har et svært variert erfaringsgrunnlag. Os Elektro har installert elektriske anlegg for alt fra butikker, bensinstasjoner og verksteder til fiskeforedlingsbedrifter og offentlige bygg. Vi installerer også motoranlegg og maskiner.

Alle nødvendige godkjenninger

Os Elektro er naturligvis godkjent for ansvarsrett, og vi er ekomautoriserte. Dette betyr at du kan være sikker på at alle våre installasjoner holder den standarden du trenger.

Vi er også en autorisert elektrobedrift hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), for både prosjekterende og utførende innen:

  • Bygning – lavspenningsanlegg
    Industri – lavspenningsanlegg
    Maskiner – elektriske anlegg
    Eksplosjonsfarlige områder – elektriske anlegg

 

 

Ansvarsrett logo