Header

Årlig el-kontroll

Os Elektro AS utfører el-kontroll i næring, landbruk og bolig etter Nek 405, samt termografering.

Påbudt

Alle bedrifter er pålagt å ha et internkontrollsystem, og i det ligger det også en elektro-del. Omfanget av en slik kontroll vil naturligvis avhenge av hvor stor bedriften er, og hvor stort det elektriske anlegget er.

Denne årlige el-kontrollen utfører vi i Os Elektro for deg. En slik kontroll innebærer kontroll av en rekke ting, og bidrar til å avdekke potensielle feil og mangler, som i verste fall kan føre til brann eller permanent skade på det elektriske anlegget.

Hva er en el-kontroll?

Vi gjennomfører en visuell kontroll, som avdekker om det er synlige skader som tyder på varmgang eller lignende. Vi ser også på om det er forskriftsmessig utført, eller om det finnes kritikkverdige og muligens farlige forhold. Et eksempel kan være overdreven bruk av skjøteledninger, uisolerte ledninger, etc.

Vi gjennomfører også en termografering, og foretar målinger av det elektriske anlegget – både i sikringsskap og ved jordinger.

Ved ferdig utført el-kontroll vil du få en rapport av Os Elektro, som gir en detaljert tilstandsrapport på det elektriske anlegget.