Header

Oppgradere sikringsskap

Sikringsskapet er selve hjertet i husets elektriske anlegg.
Gamle sikringsskap kan, foruten å være upraktiske og brannfarlige, være til hinder for oppgraderinger på det elektriske anlegget.

Moderne livsstil, moderne sikringsskap.

Har du for eksempel kjøpt deg el-bil, vil det ofte være nødvendig å oppgradere sikringsskapet til et nytt, da gamle sikringsskap ikke er dimensjonert for å takle det økte strømforbruket.

Dersom du har kjøpt ny bolig med et eldre sikringsskap, og ikke oppgraderer sikringsskapet, kan fort det elektriske anlegget bli et problem.

En moderne familie vil for eksempel ha mye høyere energiforbruk enn et gammelt ektepar. Denne økningen i strømforbruk vil ofte kunne slå ut sikringene i et gammeldags sikringsskap.

For å kunne tåle en moderne livsstil, med alle de elektroniske duppeditter og strømtrekkende løsninger som er blitt vanlige i dag, trengs et oppgradert sikringsskap.

Vi fikser det for deg

Bare ta kontakt med oss, så kommer en av våre dyktige elektrikere hjem til deg, og fikser alt.

Siden elektriske anlegg kommer i mange varianter, må vi se på anlegget for å estimere en pris. Vi kommer gjerne på befaring, og gir deg et prisoverslag med det samme.